Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sentiasa mengalu-alukan calon yang berpotensi dan mempunyai kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) untuk membina kerjaya sebagai staf UTM. Calon boleh memohon jawatan Pensyarah di UTM dengan melayari https://mohonjawatan.utm.my/lantikanakademik. Terima kasih.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) is always delighted to captivate an enthusiastic and prospective PhD Graduate who want to build a path to a career in UTM. Candidates may apply the position as a Lecturer in UTM via https://mohonjawatan.utm.my/lantikanakademik. Thank you.


Category of position


For Best Resolution, kindly use Mozilla or Google Chrome Browser

Jawatan Terkini

Latest Vacancies

Klik jawatan untuk maklumat lanjut penerangan kepada jawatan.


Click the job’s link for more information on the job description