Semua dokumen harus dicetak dan perlu dihantar semasa melapor diri.
Sila pastikan semua dokumen dikemukakan telah disemak dan benar.

Tempatan

Tetap
 • Borang Lapor Diri.
 • Salinan Kad Pengenalan Staf yang telah disahkan.
 • Salinan Sijil Kelahiran Staf.
 • Salinan Sijil PMR/SPM/SPMV/STPM.
 • Salinan Sijil Diploma/Sarjana Muda/Sarjana/ PhD.
 • Salinan Buku Bank/ Penyata Akaun Bank.
 • Salinan Sijil Nikah/ Sijil Cerai.
 • 1 keping gambar berukuran pasport.
 • Salinan Penyata KWSP (jika belum daftar, daftarkan staf secara online).

 • Salinan Kad Pengenalan Pasangan.
 • Salinan Kelahiran Pasangan.
 • Salinan Sijil Kelahiran Anak.
 • Salinan Mykad/ Mykid.
 • Sijil Kematian (jika ada).

 • Salinan kad pengenalan/ sijil kematian ibu/bapa/penjaga.
 • Salinan Sijil Kelahiran Ibu/Bapa.

 • Lampiran A- Borang Permohonan Pemeriksaan Perubatan.
 • Surat Sumpah (perlu dimatikan setem RM10 di LHDN).
 • Lampiran E- Perakuan Penjawat Awam.
 • Borang Data Maklumat Staf.
 • Borang Data Alamat.
 • Borang Data Maklumat Pasangan.
 • Borang Data Maklumat Anak/ Tanggungan.
 • Borang Data Maklumat Ibu.
 • Borang Data Maklumat Bapa.
 • Borang Data Maklumat Penjaga.
 • Borang Data Maklumat Sejarah Perkhidmatan Luar.
 • Borang Data Sejarah Perkhidmatan Dalam UTM.
 • Borang Data Maklumat Pendidikan Peringkat Tinggi.
 • Borang Data Maklumat Pendidikan Peringkat Sekolah.
 • Borang Pendaftaran Klinik Panel.
 • Borang Permohonan Kad Matrik.
 • Borang Mengkreditkan Emolumen Bulanan.
 • Surat Aku Janji (disaksikan oleh Ketua Jabatan- tandatangan dalam masa seminggu selepas lapor diri).
 • CP22 LHDN Pemberitahuan Pekerja Baru.
Kontrak
 • Borang Lapor Diri.
 • Salinan Kad Pengenalan Staf yang telah disahkan.
 • Salinan Sijil Kelahiran Staf.
 • Salinan Sijil PMR/SPM/SPMV/STPM.
 • Salinan Sijil Diploma/Sarjana Muda/Sarjana/ PhD.
 • Salinan Buku Bank/ Penyata Akaun Bank.
 • Salinan Sijil Nikah/ Sijil Cerai.
 • 1 keping gambar berukuran pasport.
 • Salinan Penyata KWSP (jika belum daftar, daftarkan staf secara online).

 • Salinan Kad Pengenalan Pasangan.
 • Salinan Kelahiran Pasangan.
 • Salinan Sijil Kelahiran Anak.
 • Salinan Mykad/ Mykid.
 • Sijil Kematian (jika ada).

 • Salinan kad pengenalan/ sijil kematian ibu/bapa/penjaga.
 • Salinan Sijil Kelahiran Ibu/Bapa.

 • Lampiran A- Borang Permohonan Pemeriksaan Perubatan.
 • Surat Sumpah (perlu dimatikan setem RM10 di LHDN).
 • Lampiran E- Perakuan Penjawat Awam.
 • Borang Data Maklumat Staf.
 • Borang Data Alamat.
 • Borang Data Maklumat Pasangan.
 • Borang Data Maklumat Anak/ Tanggungan.
 • Borang Data Maklumat Ibu.
 • Borang Data Maklumat Bapa.
 • Borang Data Maklumat Penjaga.
 • Borang Data Maklumat Sejarah Perkhidmatan Luar.
 • Borang Data Sejarah Perkhidmatan Dalam UTM.
 • Borang Data Maklumat Pendidikan Peringkat Tinggi.
 • Borang Data Maklumat Pendidikan Peringkat Sekolah.
 • Borang Pendaftaran Klinik Panel.
 • Borang Permohonan Kad Matrik.
 • Borang Mengkreditkan Emolumen Bulanan.
 • Surat Aku Janji (disaksikan oleh Ketua Jabatan- tandatangan dalam masa seminggu selepas lapor diri).
 • CP22 LHDN Pemberitahuan Pekerja Baru.
 • Pendaftran PERKESO.

Antarabangsa

Kontrak
 • Borang Lapor Diri.
 • Salinan Pasport Staf.
 • Salinan Sijil Diploma/Sarjana Muda/Sarjana/ PhD.
 • Salinan Buku Bank/ Penyata Akaun Bank.
 • Salinan Sijil Nikah/ Sijil Cerai.
 • 1 keping gambar berukuran pasport.

 • Salinan Kelahiran Pasangan.
 • Salinan Pasport Pasangan.
 • Salinan Sijil Kelahiran Anak.
 • Salinan Pasport Anak.
 • Sijil Kematian (jika ada).

 • Lampiran A- Borang Permohonan Pemeriksaan Perubatan.
 • Surat Sumpah (perlu dimatikan setem RM10 di LHDN).
 • Lampiran E- Perakuan Penjawat Awam.
 • Borang Data Maklumat Staf.
 • Borang Data Alamat.
 • Borang Data Maklumat Pasangan.
 • Borang Data Maklumat Anak/ Tanggungan.
 • Borang Data Maklumat Ibu.
 • Borang Data Maklumat Bapa.
 • Borang Data Maklumat Sejarah Perkhidmatan Luar.
 • Borang Data Sejarah Perkhidmatan Dalam UTM.
 • Borang Data Maklumat Pendidikan Peringkat Tinggi.
 • Borang Data Maklumat Pendidikan Peringkat Sekolah.
 • Borang Pendaftaran Klinik Panel.
 • Borang Permohonan Kad Matrik.
 • Borang Mengkreditkan Emolumen Bulanan.
 • Surat Aku Janji (disaksikan oleh Ketua Jabatan- tandatangan dalam masa seminggu selepas lapor diri).
 • CP22 LHDN Pemberitahuan Pekerja Baru.