Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sentiasa mengalu-alukan calon yang berpotensi dan mempunyai kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) untuk membina kerjaya sebagai staf UTM. Untuk makluman, permohonan jawatan Pensyarah adalah terbuka sepanjang tahun. Calon boleh memohon jawatan Pensyarah di UTM dengan melayari https://mohonjawatan.utm.my/lantikan. Terima kasih.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) is always delighted to captivate an enthusiastic and prospective PhD Graduates who want to build a path to a career in UTM. For your kind information, application for position as a Lecturer is open throughout the year. Candidates may apply the position as a Lecturer in UTM via https://mohonjawatan.utm.my/lantikan. Thank you.


Category of position


For best resolution, kindly use Mozilla or Google Chrome Navigation

Jawatan Terkini

Klik jawatan untuk maklumat lanjut penerangan kepada jawatan.